Den meditation jag håller på med just nu innebär att jag släcker, kanske tänder ljus och rökelse och sitter bekvämt medan jag fokuserar på andningen.

Nu för tiden kommer jag snabbt in i lugnet, andningen går saktare och så småningom försvinner tiden. Det känns som att tiden pausas och jag vill ibland inte sluta! 

Förut har jag bara haft ett virrvarr av tankar när jag mediterat och jag kommer ihåg att det var väldigt störande. Då har jag bara suttit och observerat alla tankar och låtit det vara så. Ju mer jag kollar tv, är ute på stan eller stressar, ju mer röriga tankar blir det.

Nu ser jag till att regelbundet vara ensam utan ljud omkring mig och då hinner jag liksom tänka klart alla tankar och dom lugnar sig alltid efter ett tag. Att skriva dagbok är bra för då flyttar jag tankarna från hjärnan till ett papper.

Enligt Richard J. Davidson går det att visa att meditation har en positiv påverkan på hur hjärnan fungerar. Vid mindfulnessbaserad stressreduktion ändras hjärnans känslo- och tankemönstren till mer positiva, vilket bland annat minskar oro.

Studier har visat att meditation påverkar ett flertal av kroppens signalsubstanser och hormoner. Forskare har observerat en ökning av dopamin, serotonin och melatonin under meditation. Man har även observerat en minskning av kortisol  på lång sikt.

Dopamin och seretonin är lycko och välbefinnandehormoner, melatonin reglerar sömnen och kortisol är stresshormon.

Studier tyder på att Gyrus Cinguli och plasticiteten hos den vita hjärnsubstansen påverkas vid meditation och eftersom dessa strukturer också ofta brukar kopplas samman med olika psykiska sjukdomar och problem som exempelvis schizofreni och depression så finns det ett intresse att kunna använda meditation i behandling av symptom och till stöd för människor med exempelvis schizofreni. 

Jag har alltså massor att vinna på att meditera!