Jag har kikat lite på naturligt litium. Det finns i små doser i allt vi äter och dricker men många lider förmodligen av litiumbrist och det kan vara en orsak till bipolär sjukdom. Här är en artikel som säger att dom som får i sig mycket litium via sitt dricksvatten löper mindre risk att begå självmord.

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/litium-i-dricksvattnet-minskar-antalet-sjalvmord