Jag jobbar i programmet eller gemenskapen som vi också brukar kalla det. Det är en självhjälpsgrupp som är kostnadsfri och du bestämmer själv när och om du vill vara medlem. Det finns olika grupper inom programmet. En del fokuserar på sex och kärleksberoende, en del på spel, överätande, kriminalitet och så vidare. Är du intresserad av att få hjälp kan jag garantera att du kommer hitta en grupp som passar just dig!

Det program som jag jobbar i fokuserar på hur beroendet som helhet påverkar oss. Det är egentligen inte drogerna som är ett problem, droganvändandet är bara ett symtom på beroendesjukdomen.

Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta använda droger. Man kan alltså delta fast man inte är drogfri. Men om man börjar använda sig av programmet så försvinner till sist behovet av att använda droger. 

Vad gör vi då? Man brukar säga att det finns fyra delar som är grundpelarna för att sluta använda droger och börja tillfriskna. 

Stegen, möten, service och sponsorskap. Jag jobbar med stegen med hjälp av ett häfte som heter stegarbetsguiden. Där finns tolv steg och massor av text om vad steget handlar om och frågor man svarar på genom att skriva. Det liknar KBT, du jobbar med dig själv för att livet ska bli lättare att leva.  Medan jag jobbar i ett steg brukar jag få aha-upplevelser. Jag hittar röda trådar och lär känna mig själv på djupet. 

När man är klar med ett steg lämnar man över det till sin sponsor. En sponsor är en person som har gått före dig och som vägleder dig genom stegen. En sponsor kan också finnas tillgänglig på telefon eller träffas om du behöver hjälp eller behöver prata med någon. Vissa ringer sin sponsor varje dag och vissa ringer en gång i månaden.  Ibland kan man få uppgifter av sin sponsor, tex att man ska läsa i våra böcker eller öva sig på något man tycker är svårt. När du lämnar över ett steg brukar man träffas, göra lite kaffe och surra. Man går igenom varje fråga och ofta blir det diskussioner om det man har läst eller så kan din sponsor peka på ett problem som hen märker att du har. 

Det finns inga rätt eller fel. Stegfrågorna speglar dig, vem är du och hur beter du dig och hur reagerar du? Vad vill du förändra och vad vill du förstärka? Varför blir relationerna till andra jämt knas?

Service innebär att tex hjälpa till att öppna möten eller att föra gruppens talan på ett av våra distriktsmöten som sker några gånger per år. Det kan även handla om att koka kaffe eller fylla på med drickor. Vi har ju inga anställda, ingen som bestämmer eller styr, utan alla vi medlemmar hjälps åt att se till att allt flyter på som det ska.

Mötena är väl den mest kända delen. Vem har inte sett på tv hur man samlas i en ring och presenterar sig. Så går det oftast till. Man kan ha olika typer av möten men det vanligaste är nog att man låter ordet gå runt ringen. Man kan välja att bara presentera sig och lyssna eller så kan du dela med dig av det som ligger närmast hjärtat. Vi vill fokusera på lösningen och inte problemet, såklart får man ta upp sina problem om man vill det men det är kanske inte lämpligt att prata om sina drogtrippar i en kvart. 

Och nej, du kommer inte behöva bli kristen. Det är ett andligt, inte religöst program. Gud kan vara det du själv vill. Det finns muslimer, buddister,  kristna och ateister bland våra medlemmar och det fungerar lika bra för alla.